Wilczy Notes

Wilczy Notes Debiut prozatorski Mariusza Wilka mieszkaj cego od kilku lat na So owkach Tematem jest wsp czesna Rosja kt rej wizerunek autor kre li w spos b rzetelny i barwny zarazem Na So owkach pisze wida Rosj

 • Title: Wilczy Notes
 • Author: Mariusz Wilk Tomasz Kizny
 • ISBN: 9788387316860
 • Page: 435
 • Format: Hardcover
 • Debiut prozatorski Mariusza Wilka, mieszkaj cego od kilku lat na So owkach Tematem jest wsp czesna Rosja, kt rej wizerunek autor kre li w spos b rzetelny i barwny zarazem Na So owkach pisze wida Rosj , jak w kropli wody morze Z okazji wydania Wilczego notesu Jerzy Giedroyc pisa Mariusz Wilk rewelowa si nie tylko jako wietny pisarz, ale te jako wyj tkowyDebiut prozatorski Mariusza Wilka, mieszkaj cego od kilku lat na So owkach Tematem jest wsp czesna Rosja, kt rej wizerunek autor kre li w spos b rzetelny i barwny zarazem Na So owkach pisze wida Rosj , jak w kropli wody morze Z okazji wydania Wilczego notesu Jerzy Giedroyc pisa Mariusz Wilk rewelowa si nie tylko jako wietny pisarz, ale te jako wyj tkowy znawca Rosji Jego zapiski daj wnikliwy obraz wsp czesnej Rosji, jej kultury i tradycji Wilczy notes nie jest bowiem fikcj literack , lecz relacj o zdarzeniach, kt rych autor by wiadkiem Fabularyzowane fragmenty ksi ki ujawniaj jednak r wnie talent powie ciopisarski Wilka, wspania ego stylisty Uderza i zachwyca pisa Jan Kott j drno , bogactwo i nade wszystko wie o j zyka W j zyku Wilka wiatr z p nocy przynosi i odnawia s owa Zar wno posta autora, jak i wybitne walory literackie Wilczego notesu oraz poruszony w nim temat sprawi y, e ksi ka szybko wzbudzi a zainteresowanie czytelnik w i krytyki, staj c si nie tylko najgor cej komentowanym, ale i najbardziej kontrowersyjnym debiutem prozatorskim ostatnich lat Wok Wilczego notesu rozgorza dawno u nas niespotykany sp r literacki, w kt rym g os zabrali mi dzy innymi tak znani pisarze, jak Stanis aw Lem, Gustaw Herling Grudzi ski, Andrzej Stasiuk i Jerzy Pilch.

  • Wilczy Notes By Mariusz Wilk Tomasz Kizny
   435 Mariusz Wilk Tomasz Kizny
  • thumbnail Title: Wilczy Notes By Mariusz Wilk Tomasz Kizny
   Posted by:Mariusz Wilk Tomasz Kizny
   Published :2019-09-21T08:12:24+00:00

  About "Mariusz Wilk Tomasz Kizny"

  1. Mariusz Wilk Tomasz Kizny

   Graduated from Polish Philology at the University of Wroclaw.From 1978 he was an activist of the democratic opposition Co author of underground opposition newspapers Biuletyn Dolno l ski , Podaj dalej , Tematy During the events of August 1980 he was co editor of the newsletter of the strike Solidarno , published in the Gdansk Shipyard Since 1980 lived in Gdansk, where he was editor in chief of Solidarno ci Pisma Zarz du Regionu After the imposition of martial law in underground he had been the editor of the magazine until the arrest in December 1982 After his release from prison in 1983, he worked in the cooperative of high rise services Gda sk In 1984 in Paris together with Maciej opi ski and Zbigniew Gach pseudonym Marcin Moskit he published a book about the days of the underground Solidarno named Konspira simultaneously appeared in underground edition of the book in Poland , with the statements of Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak, Wladyslaw Frasyniuk, Alexander Hall, Tadeusz Jedynak, Bogdan Lis, Eugene Szumiejki The book was awarded the Solidarno Workers Publishing award in 1984 Arrested again in 1986, among others, on suspicion of alleged collaboration with the representative of a foreign intelligence as evidenced supposed to be the release of Konspira on the West Was released after a few months under the amnesty After the strikes in 1988 he did not take part in active political life and worked as a war correspondent.In 1993 he decided to stay abroad He settled in Russia, on the Solovetsky Islands, and later lived on Lake Onega, most recently again in the far north During this period, he was a Russian correspondent of the Paris based Culture up to the last issue of the magazine 2000 He received, among others, Literary Award Culture in the name of Zygmunt Hertz in 1997 Is currently working with Rzeczpospolita Appendix Plus Minus , his texts also appeared in the Zeszytach Literackich , Gazeta Gdansk and Political Review Nominated for a Polish award Paszport Polityki Polityka s Passport in 2006.In 2006 by the order of Polish President Lech Kaczynski he was awarded the Officer s Cross of the Order of the Rebirth of Poland.

  760 thoughts on “Wilczy Notes”

  1. Love this book. Especially love the beautiful, deliberate language of it. It's written in a diary format, mingles history, place, personal reflection. A great slow read in Polish language.


  2. Это первая книга одного из моих любимейших авторов. В ней нет какой-то конкретики по поводу того, почему он вдруг решил остаться в России, почему решил жить на Соловках, да и вообще проза Мариуша Вилька совсем о другом.Это медленное повествование, переплетающее сон, явь, быт [...]  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *